Kerho-ohjaaja - Lahden kaupunki

Kerho-ohjaaja - Lahden kaupunki

Tule KERHO-OHJAAJAKSI Tanssimäen kerhoon 23.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Pääset mukaan toteuttamaan alle kouluikäisten kerhotoimintaan osallistuvien lasten pedagogista ohjaamista. Pääset myös mukaan toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Lisäksi toimit kerhomme varajohtajana. Alle kouluikäisten kerhopäivien jälkeen pääset työskentelemään Mukkulan koululla koululaisten iltapäivätoiminnassa iltapäivisin. Siellä toimimme koulun kanssa yhteistyössä, koulun sisä- ja ulkotiloja hyödyntäen.

Tanssimäen kerhossa on kerhotoimintaa 3-5-vuotiaille lapsille aamupäivisin. Painotamme toiminnassamme lapsilähtöisyyttä sekä annamme tilaa leikille ja mielikuvitukselle turvallisessa ympäristössä. Tuemme lasta päivittäistoimintojen harjoittelussa sekä nautimme yhdessä musiikin, satujen, ilmaisun sekä kädentaitojen tuomasta ilosta. Perinteikäs leikkipuistomme luo ihanteellisen ympäristön ulkoilulle ja luonnon tutkimiselle. Kasvatuskumppanuus ja yhteistyö perheiden kanssa luovat toiminnalle perustan.

Koululaisten iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Toiminnan tulee lisäksi edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta. Painotamme koululaisten iltapäivätoiminnassa lapsen luontaista liikkumista ja liikunnan tärkeyttä hyvinvoinnille. Liikunta onkin olennainen osa jokaista iltapäivää. Monenlaista muutakin puuhaa iltapäivään mahtuu (mm. läksyjen tekemistä, askartelua, iloisia hetkiä kavereiden kanssa) ja saa siellä levähtääkin koulupäivän jälkeen.

Kelpoisuusvaatimuksena kerho-ohjaajan työhön on lapsiin ja nuoriin erikoistuneen lähihoitajan tutkinto tai lastenohjaajan tutkinto. Lisäksi toivomme sinulta hyviä atk-taitoja.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 2.024,26 €/kk.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi. Tehtävään valittavan on esitettävä Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hae tehtävää Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta 18.9.2019 klo 12.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/palvelut/varhaiskasvatus/kerhot-alle-kouluikaisille/tanssimaen-kerho
http://www.lahti.fi/palvelut/tyo-ja-yrittaminen/lahti-tyonantajana

Kerhotoiminnan ohjaaja Erja Stenberg puh. 044 416 2637, e-mail. erja.stenberg@lahti.fi

Lahden kaupunki, Sivistyksen palvelualue, Tanssimäen kerho
Osoite: Tanssimäenkatu 12, 15240 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?
Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.
Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.
Tervetuloa Lahden kaupungille 3400 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!

Tutustu työnantajaan