Keittiömestari (Santasport ravintolamaailma) - Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Keittiömestari (Santasport ravintolamaailma) - Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU on Lapin suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Järjestämme monialaista ammattikoulutusta oppilaitos- ja oppisopimuskoulutuksena sekä vapaan sivistystyön koulutusta. Opiskelijoita meillä on 4200, henkilökuntaa 550 ja liikevaihtomme on noin 61 milj. euroa.

Ravintolapalvelut -palvelukokonaisuus sijoittuu Lapin koulutuskeskus REDUn tulosalueelle. Ravintolapalvelut koostuvat REDUn toimintayksiköiden ja Lapin Urheiluopiston Santasport Ravintolamaailman asiakkaiden, opiskelijoiden ja henkilöstön ravitsemispalveluista. Lisäksi ravintolapalvelut tuottavat kokous- ja työhyvinvointikeskus Wellevin kokous-ja ateriapalveluita sekä muita tilaus-, edustus- ja juhlapalveluita REDUn sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.

Ravintolapalveluissa ilmoitetaan haettavaksi KEITTIÖMESTARI Santasport ravintolamaailmaan. Tehtävä on vakinainen. Toimi täytetään syksy 2019 aikana. Työ on vuorotyötä.

Keittiömestarin tehtäviin kuuluu mm:
- herkullisten aterioiden sekä erilaisten edustustarjoilun suunnitteleminen ja valmistaminen
- yhdessä ravintolavastaavan ja kokkien kanssa kehität ja luot uutta ravintolapalvelutoimintaa kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti
- vastaat keittiön laadukkaasta päivittäistoiminnasta, töiden organisoinnista ja asiakaspalvelusta
- toimit ravintolavastaavan sijaisena

Keittiömestariksi valittavalta edellytetään soveltuvaa- tai alan koulutusta, vankkaa kokemusta keittiön esimiehenä toimimisesta ja edustusruoan valmistamisesta.

Tehtävää täytettäessä arvostamme ammatillisten valmiuksien lisäksi:
- monipuolista kokemusta ravintola-alalta
- organisointikykyä, joustavaa asennetta sekä yhteistyökykyä
- paineensietokykyä toimia vaihtelevassa työympäristössä
- innostusta ja energiaa johtaa tiimiä positiivisella asenteella ja reippaalla otteella
- IT-valmiuksia käyttää Jamix-tuotannonohjausjärjestelmää
- työpaikkaohjaajan koulutusta
- palveluenglannin hallintaa

Tehtävässä on mahdollinen kuuden kuukauden koeaika.

Lisätietoja

http://www.redu.fi

Lisätietoja antaa ravintolapäällikkö Arja Saarela-Sorri, p. 020 798 4084, e-mail etunimi.sukunimi@redu.fi

Lapin koulutuskeskus REDU, Ravintolapalvelut
Osoite: Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU on Lapin suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä.

Tutustu työnantajaan