Kaupunginkamreeri (hakuaikaa jatkettu) - Loviisan kaupunki

Kaupunginkamreeri (hakuaikaa jatkettu) - Loviisan kaupunki

Loviisan kaupunki hakee

KAUPUNGINKAMREERIA

vakinaiseen virkasuhteeseen 1.9.2019 alkaen.

Loviisan kaupungin talouspalveluiden tehtävänä on tukea keskusten toimintaa ja hoitaa taloushallinnon peruspalvelut, kuten budjetointi, tilinpäätös ja raportointi sekä tuottaa laskelmia ja analyyseja kaupunkitoiminnan tarpeisiin ja päätöksenteon tueksi.

Kaupunginkamreeri johtaa talouspalveluiden vastuualuetta, johon sisältyy myös konsernin tukeminen. Kaupunginkamreerin keskeisiä työtehtäviä ovat talousarvioon liittyvät valmistelu- ja suunnittelutehtävät sekä taloudenhoitoon liittyvä strategiatyö. Kaupunginkamreerin työhön kuuluu myös pitkän tähtäimen suunnittelu sekä kaupungin sijoitustoimintaan ja konsernihallintoon liittyvät taloustehtävät. Kaupunginkamreeri toimii talousyksikön henkilökunnan esimiehenä.

Kaupunginkamreerilta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja perehtyneisyyttä talousasioihin ja kunnallishallintoon. Lisäksi viranhaltijalta edellytetään hyvää suullista ja kirjallista suomen ja ruotsin kielen taitoa.

Virka on vakinainen ja kokopäiväinen. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukainen. Tehtäväkohtainen kuukausipalkka on 4 300 euroa. Virkaan valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Koeaika on kuusi kuukautta.

Hakemukset pyydetään lähettämään Kuntarekryn kautta 30.8.2019 kello 16.00 mennessä. Jo jätetyt hakemukset huomioidaan virkaa täytettäessä.

Lisätietoja

http://www.loviisa.fi

Kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina Lönnfors, puh. 0440 555 216 tai kristina.lonnfors@loviisa.fi

Taloushallinto
Osoite: Loviisa

Loviisa on kaksikielinen noin 15 200 asukkaan merenrantakaupunki. Kaupungissamme on merellistä asumisidylliä, kulttuurihistoriallinen keskusta, elinvoimaisia yrityksiä, työpaikkoja, kyliä ja luonnonrauhaa. Loviisan kulttuuriperinne on sekä vetovoimatekijä että identiteettimme vahvistaja. Tarjoamme hyvät palvelut kahdella kielellä. Lapsiystävällisessä Loviisassa on kattava kouluverkko kyläkouluineen ja monipuolista kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaa.

Tutustu työnantajaan