Kätilön sijaisuus, yhteispäivystys Oulaskangas - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Kätilön sijaisuus, yhteispäivystys Oulaskangas - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Etsimme kätilöä sijaisuuteen Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystykseen ajalle 1.10.2019 - 30.4.2020. Kätilö toimii päivystyksessä sairaanhoitajan tehtävissä ja vastaa vieripoliklinikan hoitamisesta viikonloppuisin päivystystyön lisäksi. Työ on kolmivuorotyötä.

Yhteispäivystyksessä toimii perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystys. Päivystyksessä annetaan ensiapua tapaturmiin ja kiireellistä hoitoa vaativiin sairauksiin. Hoitotyössä korostuvat nopeasti vaihtuvien tilanteiden hallinta sekä ensihoito- ja tiimityöosaaminen.

Arvostamme ammattitaidon lisäksi hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, kehittävää työotetta ja muutosvalmiutta. Kätilötyön kokemus katsotaan eduksi.

Kätilön sijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin sekä sairaanhoitajana että kätilönä.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja sijaisuudesta antaa osastonhoitaja Anu Niemi-Himanka, p. 08 315 7040, s-posti anu.niemi-himanka(at)ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksessa olevasta Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulaskankaan tulosalue, Operatiivinen alue, Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystys
Osoite: Oulaistenkatu 5, 86300 Oulainen

Oulaskankaan sairaala Oulaisissa tuottaa keuhkosairauksien, kirurgian, anestesiologian, korva-, nenä- ja kurkkutautien, lastentautien, sisätautien sekä äitiys- ja naistentautien erikoissairaanhoidon palveluja. Sairaala vastaa erikoissairaanhoidon päivystyksen lisäksi sopimuksen mukaisesti lähialueiden perusterveydenhuollon ilta-, yö- ja viikonloppupäivystyksistä.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan