Kansanopiston opettaja - Mikkelin kaupunki

Kansanopiston opettaja - Mikkelin kaupunki

Historian ja yhteiskuntaopin opettaminen perusopetuksen oppimäärää suorittaville maahanmuuttajaopiskelijoille ja lähilukiolaisille sekä verkossa opiskeleville aikuislukion tai aikuisten perusopetuksen oppimäärää suorittaville opiskelijoille. Liikelaitos Otavian kehittämistehtävät erikseen sovittavana tehtävänä.

Tehtävässä edellytetään kokemusta
-historian ja yhteiskuntaopin opetuksesta
-maahanmuuttajien opetuksesta
-tiimityöskentelystä
-verkko-opetuksesta sekä verkko-oppimisympäristöistä

Eduksi katsotaan kokemus kyvystä tehdä yhteistyötä monialaisessa työympäristössä.
Aikaisempi hanketyökokemus sekä usean eri kielen kielitaito katsotaan myös eduksi.

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Lisätietoja

http://www.otavanopisto.fi

Harri Jokinen
harri.jokinen@otavia.fi
040 1294722

Mikkelin kaupunki, Otavan Opisto
Osoite: Otavantie 2b, Mikkeli

Liikelaitos Otavia Mikkelin kaupungin ylläpitämä liikelaitosjossa voi suorittaa lähi- ja etäopintoja. Otavian erityisosaamista on verkkopedagogiikka, ja suurin osa opetuksesta tapahtuu verkossa. Koulutustarjontaan kuuluu mm. Nettilukio, Nettiperuskoulu, aineopinnot verkossa, aikuislukio, maahanmuuttajakoulutukset ja lukuvuoden mittaiset valmentavat linjat. Lisäksi tarjolla on jatkuvasti erilaisia kesä- ja lyhytkursseja mm. musiikin, tietotekniikan, pelien, kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin parissa. Otavia toteuttaa myös opettajien tvt- ja verkkopedagogisia koulutuksia. Otavia on vahvasti tulevaisuusorientoitunut kouluttaja. Tutkiminen, uuden kokeileminen ja testaaminen on keskeinen tehtävä ja innostuksen lähde.

Tutustu työnantajaan