Kansanopiston opettaja - Mikkelin kaupunki

Kansanopiston opettaja - Mikkelin kaupunki

Matemaattisten aineiden opetus Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian maahanmuuttajakoulutuksessa oleville opiskelijoille sekä nettiperuskoulussa ja nettilukiossa opiskeleville opiskelijoille. Koulutuksia tukevaan hanketyöhön osallistuminen sekä liikelaitoksen kehittämistehtävät. Sovitusti muiden perusopetuksen aineiden opetus monikulttuuristen peruskoululinjojen opiskelijoille.

Tehtävässä edellytetään kokemusta
-matemaattisten aineiden opetuksesta
-maahanmuuttajien opetuksesta
-tiimityöskentelystä
-verkko-opetuksesta sekä verkko-oppimisympäristöistä

Eduksi katsotaan kokemus tiimitoiminnan koordinoimisesta ja johtamisesta sekä kyky tehdä yhteistyötä monialaisessa työympäristössä.
AIkaisempi hanketyökokemus katsotaan myös eduksi.

Haastattelussa mm. arvioidaan valittavan henkilön kykyä työskennellä joustavasti eri oppilaitosmuodoissa.

Kelpoisuus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukainen.

Lisätietoja

http://www.otavanopisto.fi
http://www.mikkeli.fi

Harri Jokinen
harri.jokinen@otavia.fi
040 1294722

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia
Osoite: Otavantie 2b, Mikkeli

Liikelaitos Otavia on Mikkelin kaupungin ylläpitämä liikelaitos, jossa voi suorittaa lähi- ja etäopintoja. Otavian erityisosaamista on verkkopedagogiikka. Suurin osa opetuksesta tapahtuu verkossa. Koulutustarjontaan kuuluu mm. Nettilukio, Nettiperuskoulu, aineopinnot verkossa, aikuislukio, maahanmuuttajakoulutukset ja lukuvuoden mittaiset valmentavat linjat. Lisäksi tarjolla on jatkuvasti erilaisia kesä- ja lyhytkursseja mm. musiikin, tietotekniikan, pelien, kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin parissa. Otavia toteuttaa myös opettajien tvt- ja verkkopedagogisia koulutuksia. Otavia on vahvasti tulevaisuusorientoitunut kouluttaja. Tutkiminen, uuden kokeileminen ja testaaminen on keskeinen tehtävä ja innostuksen lähde.

Tutustu työnantajaan