Kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa - Jyväskylän kaupunki

Kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa - Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa lasten yhtenäisen ja joustavan opinpolun takaaminen on keskeistä ja siihen halutaan panostaa kaikissa eri vaiheissa lapsuudesta nuoruusiän opintoihin siirryttäessä. Nyt haemme

KAHTA VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAA

toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin vahvistamaan yhtenäisen opinpolun toteutumista varhaiskasvatuksesta perusopetukseen siirryttäessä. Tehtävät ovat uusia, joten ne tarjoavat loistavan mahdollisuuden varhaiskasvatuksen ammattilaiselle päästä kehittämään tärkeää kasvatustyötä, mutta myös uutta tehtävänkuvaa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat työskentelevät päiväkodeissa tehden tiivistä yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat sijoittuvat hallinnollisesti Tikan ja Liinalammin päiväkoteihin, mutta tehtäväkenttänä on koko kaupungin varhaiskasvatus. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa varhaiskasvatuksessa olevien pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen suunnittelusta yhdessä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kasvatushenkilöstön kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja suunnittelee yhdessä perusopetuksen henkilöstön kanssa varhaiskasvatuksessa pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten opetuksen toteuttamista siten, että lapsen yksilöllinen siirtyminen perusopetukseen mahdollistuu. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee moniammatillista yhteistyötä eri verkostoissa perheiden kanssa tehtävää kasvatusyhteistyötä unohtamatta.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviin on varhaiskasvatuslain 540/2018 30§:n mukainen kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (joista säädetään valtioneuvoston asetuksella) tai kasvatustieteen maisterin tutkinto, jonka pääaineena on erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus). Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat.

Odotamme Sinulta erinomaisia vuorovaikutus- ja työyhteistaitoja taitoja sekä kiinnostusta lapsilähtöisten toimintatapojen ja pidennettyyn oppivelvollisuuteen liittyvien tukimuotojen kehittämiseen. Teet sujuvasti yhteistyötä moniammatillisessa verkostossa ja etenkin perusopetuksen kanssa kouluun siirtymisen helpottamiseksi. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelujärjestelmästä Sinulla on vahva tuntemus. Lisäksi on ehdottoman tärkeää, että tunnet varhaiskasvatus-, esi- ja perusopetussuunnitelmat hyvin. Työ on liikkuvaa, joten mahdollisuus oman auton käyttämiseen on eduksi.

Tehtävät ovat uusia ja ne antavat hienon mahdollisuuden kehittää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen nivelvaiheen siirtymän tukitoimia. Tehtävässä pääset myös luomaan uutta tehtäväkuvaa - tarjolla on siis työ, jossa ammatillinen kehittäminen ja kehittyminen on jokapäiväistä. Uskallamme luvata takuuvarmasti mielenkiintoisen ja haasteita tarjoavan työn osana varhaiskasvatuksemme huippuporukkaa!

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävät alkavat sopimuksen mukaan ja niissä on koeaika.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Palvelujohtaja Tarja Ahlqvist puh. 014 266 3269 (19.7. saakka)
Palvelujohtaja Sami Lahti puh, 014 266 4985 (29.7. alkaen)
Sähköpostitse etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Varhaiskasvatuspalvelut
Osoite: 40100 Jyväskylä

Lähes 142 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö, luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!

Tutustu työnantajaan