Kaksi mobiilihoitajaa - Porin kaupunki

Kaksi mobiilihoitajaa - Porin kaupunki

Tarvitsemme joukkoomme kokeneen ja hyvät työyhteisötaidot omaavan sairaanhoitajan, joka kykenee itsenäiseen työhön sekä päätöksen tekoon. Tarjoamme kansallisesti ainutlaatuisen työnkuvan ja hyvän perehdytyksen. Yksikössämme on mahdollisuus osallistua uuden liikkuvan palvelun, Combilanssin, pilottikokeiluun.

Toimen kelpoisuusehtona on sosiaali- ja terveysalan alempi korkeakouluasteen tutkinto taikka alimman korkea-asteen tutkinto (opistoaste) sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus ja riittävä kokemus alan tehtävästä

Eduksi katsotaan aiempi kokemus sairaalan ulkopuolisesta hoitotyöstä sekä perustason ensihoidosta.

Kelpoisuuden osoittavat todistukset, Rokotukset/Tartuntatautilaki 48§:n mukainen rokotussuoja

Tehtävässä noudatetaan 1 kuukauden koeaikaa.

Täytä sähköinen hakemus, josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupunki, HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.
Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainittuun osoitteeseen. Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun ohjeita: p. 044 701 3421 11.7. asti ja p. 044 701 9989 22.7. alkaen.

Lisätiedot yl Katriina Lähteenmäki etunimi.sukunimi@pori.fi; 044 701 7099

Porin kaupunki, Perusturva, Terveys- ja sairaalapalvelut, Akuutti kotikeskus
Osoite: 28100 Pori

Porin perusturvakeskus järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut Porin, Merikarvian ja Ulvilan asukkaille. Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä ja se pohjautuu sekä alueelliseen että moniammatilliseen yhteistyöhön ja kumppanuuteen. Porin kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan