ICT-tukihenkilö, tietohallinto - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

ICT-tukihenkilö, tietohallinto - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tietohallinto vastaa tietohallinnon toimintojen järjestämisestä, tuottamisesta ja kokonaisarkkitehtuurin hallinnasta sairaanhoitopiirissä. Haemme joukkoomme ICT-tukihenkilöä. Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian ja on vuoden määräaikainen. Tehtävät jatkuvat mahdollisesti määräajan jälkeen.

ICT-tukihenkilö kuuluu päätelaite- ja loppukäyttäjätukea antavaan tiimiin ja toimii osana dynaamista ja asiantuntevaa ICT- ammattilaisten ryhmää. ICT-palvelut yksikkö tietohallinnossa vastaa mm. ICT-infran eri osa-alueiden teknisestä toteutuksesta, suunnittelusta ja kehittämisestä, helpdesk- ja jatkuvan palvelun toiminteista sekä ICT-käyttöoikeus asioista.

Tehtävässä menestyminen edellyttää alan koulutusta ja aikaisempaa ylläpito-, asennus- ja työkokemusta seuraavista:
- Microsoft ja Citrix tekniikoilla toteutetut keskitetyssä hallinnassa olevat päätelaite- ja ICT-palveluympäristöt
- Työasema- , ohjelmisto- ja oheislaiteasennukset ja niihin liittyvät prosessit sekä käyttäjätuessa toimiminen
- Skriptauksesta

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä positiivista, reipasta ja asiakaspalveluhenkistä asennetta. Oma-aloitteellisuus sekä nopea oppimis- ja omaksumiskyky katsotaan hakijalle eduksi. Odotamme sinulta lisäksi vahvaa tiimityöskentelytaitoa, tilanneherkkyyttä ja paineensietokykyä.

Määräaikaisen toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto tai ammattitutkinto.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tiedustelut järjestelmäpäällikkö Markus Miettunen, p. 040 551 0366. Sähköposti: markus.miettunen(at)ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Yhtymähallinto, Tietohallinto
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan