Hyvinvointiohjaaja - Keminmaan kunta

Keminmaan kunnan sivistyspalvelut julistaa haettavaksi
Hyvinvointiohjaajan toimen (3613) sijaisuus ajalle 27.1. - 26.4.2020

Hyvinvointiohjaajan tehtävänä on Keminmaan kuntalaisten olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnitteleminen, toteuttaminen ja seuraaminen huomioon ottaen hyvinvointi-indikaattorit. Työnkuvaan kuuluu mm. eri ikäryhmien ja erityisryhmien liikuttaminen ja osallistaminen kuntalaisten kansanterveyden edistämiseksi kunnan eri alueilla, erilaisten liikuntatapahtumien suunnittelu, organisointi, toteutus ja kehittäminen, liikuntaneuvonta, yhteistyö eri palvelualueitten ja kolmannen sektorin kanssa ja osallistuminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän toimintaan. Hyvinvointiohjaaja valitaan vapaa-aikapalvelujen tulosalueelle, tehtäviin kuuluu osallistuminen kulttuurisen liikuntatyön sekä liikunnallisen nuorisotyön suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen

Tehtävään valittavalta edellytetään tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaavantasoinen tutkinto. Koulutuksella tai työkokemuksella hankittu kokemus ja tuntemus terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista ja aloista luetaan eduksi. Lisäksi edellytämme valitulta oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, hyvät vuorovaikutus- ja ryhmän ohjaamisen taidot, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja halua tehdä monialaista yhteistyötä. Hyvinvointiohjaajan työ on liikkuvaa ja sisältää osittain ilta- ja viikonlopputyötä. Oma auto ja ajokortti ovat tehtävän hoidossa suotavaa.

Palkkaus määräytyy KVTES:n ja Keminmaan kunnan TVA -järjestelmän mukaisesti.

Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

Keminmaan kunta on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.keminmaa.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Sanna Jussila p. 040 835 2530

Keminmaan kunta, Sivistyspalvelut
Osoite: Keminmaa, 94400 Keminmaa

8400 asukkaan Keminmaan kunta sijaitsee keskellä Kemi-Tornio aluetta.