hoiva-avustaja sijaisuuksia - Rovaniemen kaupunki

hoiva-avustaja sijaisuuksia - Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan Ikäihmisten palveluissa
on haettavana

erimittaisia sijaisuuksia ajalla 8.4. - 29.9.2019 hoiva-avustajalle tai vastaavalle aiemman ammattitutkinnon suorittaneelle (esim. kodinhoitaja)

Myös lyhemmät sijaisuudet ovat mahdollisia
Sijoituspaikkana on kotihoito.

Kelpoisuusehtona sosiaalihuollon muihin ammatillisiin tehtäviin on tehtävään soveltuva koulutus. Eduksi katsotaan työkokemus ikäihmisten alalta.

Oman auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen edut määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Sijaisuuksiin haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry. Hakuaika päättyy 29.3.2019 klo 15.00.

Jos ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, Hallituskatu 7,
PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike.

Hakuaika päättyy 29.3.2019 klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Vs. palveluesimies Sanna Lampinen, puh.040 534 7691 tai etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Perusturvan toimiala, ikäihmisten palvelualueella
Osoite: Hallituskatu 7, Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan toimintaa ovat avovastaanotto, aikuisten sosiaalinen kuntoutus ja tuki, aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, erityisryhmien asumispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, maahanmuuttajasosiaalityö, palveluohjaus ja ikäosaamiskeskus, perhesosiaalityö, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, sairaalapalvelut, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaissosiaalityö sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1100 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.

Tutustu työnantajaan