Hoitotyön johtaja - Utsjoen kunta

Haemme hoitotyön johtajaa vakinaiseen virkasuhteeseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai sitä vastaava rekisteröinti. Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. Lisäksi edellytämme vahvaa kokemusta perusterveydenhuollosta, johtamistaitoja ja motivoitunutta työotetta.

Hoitotyön johtaja toimii terveyskeskuksen vuodeosaston osastonhoitajana sekä koko terveyskeskuksen hoito- ja avustavan henkilökunnan esimiehenä ja vastaa osaltaan näyttöön perustuvan hoitotyön johtamisesta sekä toiminnan ja talouden suunnittelusta, toteuttamisesta ja seurannasta.
Tehtäviin kuuluvat mm. toiminnan organisointi, kehittäminen ja johtaminen, terveyskeskuksen henkilöstö- ja taloushallinto sekä osallistuminen hoitotyöhön (vuodeosastolla).
Utsjoen terveyskeskuksessa on käytössä Tiedon LifeCare -sairauskertomusjärjestelmä.

Palkkaus Kvtesn mukaan, hakija voi esittää oman palkkatoiveensa. Utsjoen kunta maksaa saamenkielen taidosta kielilisää työntekijöilleen: suullisesta taidosta 100 €/kk ja kirjallisesta ja suullisesta taidosta 150 €/kk.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotesuoja.

Virkaan haetaan ensisijaisesti jättämällä hakemus 5.6.2019 klo 15:00 mennessä ensisijaisesti Utsjoen kunnan sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.kuntarekry.fi.
Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, sosiaali- ja terveystoimisto, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen merkintä Hoitotyön johtaja. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Lisätietoja antavat hoitotyön johtaja Katriina Halmeaho, puh. 040-181 0280 ja perusturvajohtaja Karoliina Hjelm puh. 040-574 8499 tai etunimi.sukunimi at utsjoki.fi.

Lisätietoja

http://www.utsjoki.fi

Hoitotyön johtaja Katriina Halmeaho, puh. 040-181 0280 ja perusturvajohtaja Karoliina Hjelm puh. 040-574 8499 tai etunimi.sukunimi at utsjoki.fi.

Utsjoen kunta
Osoite: Seitatie 1, 99980 Utsjoki

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1260. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa.

Tutustu työnantajaan