Hoitajan toimi - KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Hoitajan toimi - KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Haettavana hoitajan vakituinen toimi. Työn ensisijainen sijoituspaikka on Lasten ja nuorten neuropsykiatrinen tutkimus- ja kuntoutusyksikkö. Mikäli omaat hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot, sinulla on kokemusta kehitysvammatyöstä tai vahvaa mielenkiintoa työskennellä kehitysvammaisten lasten parissa, olet kiinnostunut oman työsi kehittämisestä, omaat keskeneräisyyden- ja kaaoksen sietokykyä etkä pelkää tarttua työn mukanaan tuomiin haasteisiin, on tämä paikka sinua varten.
Lasten ja nuorten neuropsykiatriset kuntoutuspalvelut on tarkoitettu alle 18-vuotialille lapsille ja nuorille, joilla on kehitysvamma, autismin kirjo tai muu neurologinen tai neuropsykiatrinen häiriö. Palveluidemme tarkoituksena on selvittää lapsen tai nuoren kuntoutuksen, tuen ja ohjauksen tarpeet.
Työ on monipuolista ja pitää sisällään lasten ja nuorten laaja-alaisen tukemisen ja ohjaamisen siten, että palvelun piirissä oleva asiakas kokee olevansa tärkeä ja pystyy itse toiminnallaan vaikuttamaan omiin asioihinsa.

Työ on kolmivuorotyötä. Teemme työtä moniammatillisessa tiimissä sekä vahvassa yhteistyössä perheiden kanssa. Tarjoamme koulutusmyönteisen organisaation sekä toimivan työyhteisön tuen.

Kelpoisuusehdot: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 2. asteen tutkinto. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n edellyttämää rokotussuojaa. Koeaika on kolme kuukautta.
Ensisijaisesti sähköinen hakemus kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset, CV ja jäljennös tutkintotodistuksesta osoitteella: KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla (kuoreen merkintä: Hoitajan toimi/LaNeKu 255810)

Lisätietoja

http://www.kto-vs.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätiedot ma-pe 8-16: palveluesimies Marjukka Paajolahti-Halme, p. 040-5252409 tai marjukka.paajolahti-halme@kto-vs.fi

Lasten ja nuorten neuropsykiatrinen tutkimus- ja kuntoutusyksikkö
Osoite: Naskarlanraitti 3a, 21520 Naskarla

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus on vammaisten erityisasiantuntijapalveluita tarjoava kuntayhtymä. Erityisasiantuntijapalveluina kuntayhtymä järjestää muun muassa tutkimusta, kuntoutusta, palvelukoti- ja avohuoltoasumista, opetusta sekä työtoimintaa. Palveluissamme korostuu asiakkaan oikeudet. Noudatamme valtakunnallista ohjeistusta koskien yksilöllisen tuen laatukriteerejä. Palvelujemme järjestämisen ja tuottamisen lähtökohtana ovat henkilön yksilölliset tarpeet. Tavoitteena on, että järjestetty tuki ja palvelut mahdollistavat vammaiselle henkilölle oman näköisen elämän.