Hoitajan toimet, kolme paikkaa - KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Hoitajan toimet, kolme paikkaa - KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Haemme kolmea hoitajaa vakituiseen työsuhteeseen Lasten ja nuorten neuropsykiatriseen tutkimus- ja kuntoutusyksikköön.

Neuropsykiatrinen kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on kehitysvamma tai muu neuropsykiatrinen häiriö. Kuntoutujalla voi olla vaativia erityistarpeita, jotka liittyvät mielenterveyteen, autismin kirjon häiriöihin tai haastavaan käyttäytymiseen. Kuntoutuksen tavoitteena on löytää ratkaisuja, toimintamalleja ja tukikeinoja asiakkaalle ja hänen lähiympäristölleen.

Mikäli omaat hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot, sinulla on kokemusta autismityöstä ja olet kiinnostunut oman työsi kehittämisestä, on tämä paikka sinua varten. Yksikkömme asiakkaat ovat pääsääntöisesti alaikäisiä kehitysvammaisia, joilla on suuri avun, tuen ja ohjauksen tarve. Kuntoutuksen tavoitteena on löytää ratkaisuja, toimintamalleja ja tukikeinoja asiakkaalle ja hänen lähiympäristölleen. Työ on monipuolista pitäen sisällään asiakkaiden laaja-alaisen tukemisen ja ohjaamisen päivittäisissä toimissa, vapaa-ajalla jatkuvasti siinä kehittyen. Tarjoamme koulutusmyönteisen organisaation ja moniammatillisen tiimin tuen.

Kelpoisuusehtona: Tehtäviin soveltuva sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 2. asteen tutkinto. Tehtävissä edellytetään tartuntatautilain 48 § edellyttämää rokotussuojaa.
Tehtäviin valittujen tulee esittää hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Hakemukset ensisijaisesti sähköisenä Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset osoitteeseen Myllyojantie 2, 21520 Naskarla, kuoreen merkintä hakuavain 213988 / Lasten ja nuorten neuropsykiatrinen tutkimus- ja kuntoutusyksikkö

Lisätietoja

http://www.kto-vs.fi

Lisätiedot ma-pe 8-16: vt. palveluesimies Else Paju, puh. 040 525 2409 tai else.paju@kto-vs.fi

KTO, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, Lasten ja nuorten neuropsykiatrinen tutkimus- ja kuntoutusyksikkö
Osoite: Myllyojantie 2, Paimio

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä KTO - Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus on vammaisten erityisasiantuntijapalveluita tarjoava kuntayhtymä. Erityisasiantuntijapalveluina kuntayhtymä järjestää muun muassa tutkimusta, kuntoutusta, palvelukoti- ja avohuoltoasumista, opetusta sekä työtoimintaa. Palveluissamme korostuu asiakkaan oikeudet. Noudatamme valtakunnallista ohjeistusta koskien yksilöllisen tuen laatukriteerejä. Palvelujemme järjestämisen ja tuottamisen lähtökohtana ovat henkilön yksilölliset tarpeet. Tavoitteena on, että järjestetty tuki ja palvelut mahdollistavat vammaiselle henkilölle oman näköisen elämän.

Tutustu työnantajaan