Hankepäällikkö - Turun kaupunki

Hankepäällikkö - Turun kaupunki

Keskustan kehittäminen on yksi Turun kaupungin strategisista kärkihankkeista. Kokonaisvaltaiseen kaupunkikehittämiseen tähtäävällä kärkihankkeella tavoitellaan Turun keskustan kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistamista niin liiketoiminnan ja matkailun kuin asumisen näkökulmista. Kärkihankkeen kolme tavoitteellista painopistealuetta - saavutettava ja helposti kuljettava keskusta, kaupallisesti houkutteleva keskusta, ja viihtyisä ja elävä kohtaamisten keskusta - luovat pohjan elävän ja vetovoimaisen kaupunkikeskustan kehittämiselle.

Uudistuva Linnanniemen alue sekä Aurajoen rannat jokisuulta ylioppilaskylään saakka ovat keskeisiä keskustan kehittämisen toimenpidekohteita. Hankepäällikkönä vastaat keskustan kehittämisen kärki-hankkeen sekä HubMobile-hankkeen tavoitteiden toteutumisesta näillä alueilla. Hankekokonaisuuteen sisältyvät mm. Aurajoen ja sen rantojen käytön tavoitteellinen kehittäminen sekä Linnanniemen alueen kehittäminen uudenlaisena merellisenä osana laajenevaa keskustaa.

Tehtävä koostuu hankekokonaisuuden johtamisesta, alueen kehittämissuunnitelmien laatimisesta ja niiden toimeenpanon edistämisestä sekä erilaisten kehittämisprojektien koordinoinnista ja tukemisesta liittyen mm. julkisen tilan suunnitteluun, liikkumisen ratkaisuihin ja alueen monipuolisen toiminnallisuuden edistämiseen. Hankepäällikkö vastaa mm. Linnanniemen kilpailun järjestämisestä, kaavoituksen suunnittelun ohjauksesta sekä Aurajoen ja sen rantojen yleissuunnitelman toteutuksen koordinoinnista.

Kokonaisuuteen kuuluu myös EU-rahoitteinen HubMobile- hanke, jossa tavoitteena on Turun sataman ja sen lähialueen yhdistäminen paremmin osaksi muuta kaupunkirakennetta sekä samalla parantaa alueen saavutettavuutta ja saada liikenne kokonaisuutena sujuvammaksi. Tähän kokonaisuuteen linkittyvät myös meneillään olevat Ferry Terminal Turku, Linnanniemi- ja Linnakaupunki-hankkeet, joiden liikkumis- ja logistiikkajärjestelyt on tarkoitus organisoida uudelleen meneillään olevien kehityshankkeiden yhteydessä. Hankepäällikön tehtäviin kuuluu myös koordinoida HubMobile-hankkeen Turku osuutta yhdessä muiden hankepartnereiden kanssa.

Hankepäällikkö työskentelee kaupunkiympäristötoimialalla tiiviissä yhteistyössä kärkihankkeen ja toimialan johdon ja henkilöstön sekä alueen kehittämisen kannalta keskeisten asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. Hankepäälliköltä odotamme projekti- ja hankeosaamista, kykyä hahmottaa ja koordinoida laajoja kokonaisuuksia sekä erinomaisia yhteistyö- ja kommunikointitaitoja. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Tarjoamme sinulle mukavan kehittämismyönteisen työyhteisön ja mielenkiintoisen tehtävän merellisen Turun kehittämisessä.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Maankäyttöjohtaja Jyrki Lappi p. 0406577412 (tiistaisin klo 15-16), jyrki.lappi@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus
Osoite: Turku, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.
Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.
Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.
Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan