Hälsovårdare, mödrarådivningen - Paraisten kaupunki

Hälsovårdare, mödrarådivningen - Paraisten kaupunki

Pargas stads hälsovårdsenhet lediganslår följande vikariat:
HÄLSOVÅRDARE mödrarådgivningen 1.8.2019-31.12.2020

Behörighetsvillkoren för uppgiften är legitimerad hälsovårdarexamen. Uppgiften förutsätter intresse för arbete med familjer samt förmåga att arbeta självständigt och i mångprofessionellt team. Språkkraven är god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi förutsätter att valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter.

Lön enligt tjänstekollektivavtal.

Lisätietoja

http://www.pargas.fi/web/tjanster/lediga_jobb/sv_SE/lediga_jobb/

Förfrågningar, Ansvarig hälsovårdare Outi Ramstedt, tfn 040 4885541 (vardagar kl. 8.30-9.30) eller t.f. Vårdchef Janette Sundqvist, tfn 040 4885503
Ansökan inlämnas i första hand elektroniskt via www.kuntrekry.fi, jobbnyckel 234456 Ansökan och behövliga intyg kan även lämnas in under adress Pargas hälsovårdscentral / Pia Nedermo, Vapparvägen 15 a, 21600 Pargas, eller per e-post halsocentralen@pargas.fi senast 3.6.2019 kl. 12:00. Intervjuer sker 12.6 kl. 8-10.

Pargas stad, Social- och hälsovård
Osoite: Urnlundsvägen 4, 21600 Parainen

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor).
Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000.
Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.

Tutustu työnantajaan