Gruppassistent - Lohjan kaupunki

Gruppassistent - Lohjan kaupunki

Vi söker en gruppassistent till Oinolan päiväkoti till ett vikariat för viss tid till och med 31.7.2020.

En gruppassistent har biträdande uppgifter i daghemmets vård- och fostringsarbete samt uppgifter som gäller daghemmets renhet och klädvård.
I våra daghem betonar vi goda interaktionsfärdigheter och en verksamhetskultur enligt den nya planen för småbarnspedagogik.

Behörighetskravet för befattningen som gruppassistent är yrkesexamen för familjedagvårdare/utbildning för familjedagvårdare eller någon annan lämplig utbildning samt erfarenhet av barnvårdsarbete. Betyg och intyg som påvisar behörigheten ska bifogas ansökan.
Vi beaktar också sökande som saknar behörighet.

Den som blir vald ska före tillträdet visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 momentet i straffregisterlagen.

Lönen fastställs enligt AKTA. Prövotiden är hälften av anställningens längd. Den valda ska före tillträdet eller inom den överenskomna tiden uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd av Lojo stads företagshälsovård.

Lojo stad är en rökfri arbtesplats.

Läs mer

http://www.lojo.fi

daghemsföreståndare Riia Viitala tfn 044 045 6840, riia.viitala@lohja.fi
Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 29.8.2019 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-205-19. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Välfärd, Basserservice för barn under skolåldern och deras familjer
Adress: Lohja, 08100 Lohja

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.
Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.
Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.

Mer om arbetsgivaren