Fysioterapeutti, toimi, KN-fysiatria - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Fysioterapeutti, toimi, KN-fysiatria - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme KN-fysiatrialle fysioterapeuttia toimeen syksyllä 2019 avattavaan yksikköön osastolle 4. Osastolla hoidetaan kirurgisia aikuispotilaita.

KN -fysiatrian työalueena ovat kirurgian vuodeosastot, Leiko, tarkkailu, yhteispäivystys, operatiivisen tulosalueen tehohoito, kirurgian ja neurokirurgian poliklinikat, käsikirurginen yksikkö, avohoitotalon leikkausosasto ja reumayksikkö sekä fysiatrian apuvälinelainaamo.

Arvostamme hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja työyhteisötaitoja, joustavuutta, aktiivista ja kehittävää työotetta sekä paineensietokykyä.

Fysioterapeutin toimen kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Lopulliset valintapäätökset voidaan tehdä siinä vaiheessa, kun valtuuston päätös on lainvoimainen.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa osastonhoitaja Pauliina Putila, p. 040 536 1429. Sähköposti: pauliina.putila(at)ppshp.fi.
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Operatiivinen tulosalue, Kuntoutus, Fysiatria, KN-Fysiatria
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan