Fysioterapeutti - Loimaan kaupunki

Fysioterapeutti - Loimaan kaupunki

Fysioterapeutin toimen sijoituspaikkana on Loimaan ikäihmisten Päiväkuntoutus.

Loimaan ikäihmisten päiväkuntoutusta järjestetään Kartanonmäen Palvelukeskuksessa. Päiväkuntoutuksen asiakkaat ovat pääasiassa geriatrisia kotona asuvia ikäihmisiä.
Päiväkuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää ja parantaa asiakkaiden toimintakykyä niin, että he pystyvät asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Päiväkuntoutus tukee toimintakyvyn eri osa-alueita, kuten fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja ajattelutoimintoihin liittyvää toimintakykyä. Päivä sisältää esimerkiksi harjoittelua kuntosalilla, tuolijumppaa, arkitoimintojen harjoittelua, pelejä, tanssia, laulua, musiikkia, kädentaitoja ja ulkoilua.

Toiminta toteutuu pienryhmissä. Jokaiselle tehdään yksilöllinen kuntoutumisen suunnitelma, jonka mukaan toiminta suunnitellaan.

Tarjoamme sinulle aktiivisen, monialaisen ja innostuneen työyhteisön sekä tiiviin yhteistyön eri sidosryhmien kesken. Toivomme sinulta aitoa kiinnostusta geriatrisesta kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta, aktiivisuutta ja joustavuutta työyhteisön jäsenenä sekä itsenäistä, kehittämismyönteistä työotetta.

Kelpoisuusvaatimuksena on fysioterapeutin tutkinto ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (Valvira) myöntämä ammatinharjoittamisoikeus laillistettuna fysioterapeuttina.

Koeaika on 6 kk. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista.

Loimaan kaupunki on savuton työpaikka.

Päiväkuntoutuksen koordinaattori Anne Levomäki ajalla 17.6-5.7.2019 puh. 02 761 2378.

Loimaan kaupunki, Terveys-ja hoivapalveluiden hallinto
Osoite: Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa

Kts. www.loimaa.fi

Tutustu työnantajaan