Förvaltningsdirektör - Maalahden kunta

Förvaltningsdirektör - Maalahden kunta

Malax kommun lediganslår tjänsten som förvaltningsdirektör

Anställningen inleds 1.8.2019 eller enligt överenskommelse.

Förvaltningsdirektören är avdelningschef för avdelningen förvaltning och ekonomi. Förvaltningsdirektören har ett nära samarbete med kommundirektören och bereder ärenden till kommunstyrelsen, är engagerad i utvecklingen av kommunens förvaltning och digitalisering, har en rådgivande funktion gentemot övriga avdelningar, främst i förvaltnings- och upphandlingsfrågor samt fungerar som sekreterare för kommunfullmäktige, -styrelse och centralvalnämnd. Förvaltningsdirektören ingår i kommunens ledningsgrupp.

Behörighetsvillkor är lämplig högskoleexamen och erfarenhet av sekreteraruppgifter inom offentlig förvaltning eller andra krävande sekreteraruppgifter inom kommunalförvaltning. Språkkrav är utmärkt förmåga att förstå, tala och skriva svenska och god förmåga att förstå, tala och skriva finska.

För att framgångsrikt sköta uppgiften bör du ha god ledarskaps- kommunikations- och samarbetsförmåga, förmåga att hantera och driva många olika ärenden samtidigt på ett effektivt och resultatinriktat sätt. Juridisk kunskap, speciellt i kommunalförvaltning, upphandling och avtalsrätt är en merit.

Det är möjligt att sökandenas lämplighet för uppgiften även utreds genom lämplighetsbedömningstest.

Godtagbart läkarintyg bör uppvisas före tillträdande. Prövotid sex månader.

Lisätietoja

https://www.malax.fi/aktuellt/jobba-hos-oss

Kommundirektör Jenny Malmsten, tfn 050 437 2447, jenny.malmsten@malax.fi

Malax kommun, Förvaltning och ekonomi
Osoite: Malmgatan 5, Malax

Malax är en tvåspråkig kommun med svenska som förvaltningsspråk. Malax kommun sysselsätter ca 550 personer. Kommunen erbjuder en inspirerande arbetsmiljö och god arbetsgemenskap för yrkesskickliga personer. Malax kommun är en rökfri kommun.

Tutustu työnantajaan