Etsivä nuorisotyöntekijä - Perhon kunta

Etsivä nuorisotyöntekijä - Perhon kunta

Kuntamme nuorten hyvinvoinnin, varhaisen tuen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi haemme työyhteisöömme

Etsivää nuorisotyöntekijää määräaikaiseen tehtävään (12 kk)

Etsivän nuorisotyöntekijän tehtäviin kuuluvat:

- ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella ja edistää heidän kasvua ja itsenäistymistä,
sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille
- toimia nuoren tukena palveluiden saavuttamisessa
- tarjota nuorelle varhaista tukea, huomioiden nuoren omat lähtökohdat ja tarpeet
- yhteistyö koulujen ja alueellisten toimijoiden kanssa
- etsivän nuorisotyön raportointi

Valittavalta edellytämme tehtävään soveltuvaa koulutusta (amk tai vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto) sekä kokemusta nuorisotyön tehtävistä.
Odotamme valittavalta innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, joustavuutta työajoissa (ilta- ja lauantaityöt) ja vastuunottamista tehtävässään. Arvostamme lisäksi hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tarjoamme perehdytyksen tehtävään sekä monipuolisen ja kiinnostavan tehtävänkuvan, jonka muotoutumiseen on mahdollista vaikuttaa omien vahvuuksien mukaan.
Valitun tulee ennen toimen vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote.

Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävä sijoittuu KVTES tehtäväluokkaan 02VAP050. Työ alkaa sopimuksen mukaan ja on määräaikainen 12 kk.

Hakuaika: jatkettu hakuaika 1.5.2019 klo 12:00 mennessä. Tointa aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon.

Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta tai osoitettuna Perhon kunnan Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnalle osoitteella PL 20, 69951 Perho. Kuoreen merkintä: Etsivä nuorisotyöntekijä. Hakemuksia eikä liitteitä palauteta.

Lisätietoja kunnasta www.perho.com.

Perhon kunta on savuton työpaikka ja toteutamme Tuoksuton kunta -periaatteita.

Lisätietoja

http://www.perho.com

Lisätietoja tehtävästä antaa sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh. 040 0798 011 tai mervi.paakko@perho.com

Perhon kunta
Osoite: Perho

Perho on n. 3.000 asukkaan vireä ja itsenäinen maaseutukunta Keski-Pohjanmaalla.
Meillä nuorten hyvinvointi ja sitä tukevat palvelut ovat tärkeitä.

Tutustu työnantajaan