Erityisopettaja (laaja-alainen) - Lahden kaupunki

Tule Lotilan kouluun ERITYISOPETTAJAN viransijaiseksi ajalle 8.8.2019 - 21.12.2019 tekemään laaja-alaisen erityisopettajan tehtäviä!

Lotilan koulu on noin 420 oppilaan 1.-6. vuosiluokkien peruskoulu aivan Lahden keskustan tuntumassa, hyvien liikenneyhteyksien päässä. Koulussamme tarjotaan mm. painotetun musiikin opetusta, A1-ruotsin opetusta ja luokkamuotoista erityisopetusta. Meillä pidetään tärkeänä ryhmien hyvinvointia ja tiimityötä. Olemme KiVa-koulu, Liikkuva Koulu ja toteutamme osallisuuskasvatusta mm. Oppilaskunta, Verso ja Välkkäri -toimintojen avulla. Koulussamme on nykyaikaiset ja muunneltavat opetustilat ja suuret piha-alueet. Toimimme yhteistyössä muiden alueen koulujen ja Lahden kaupungin eri toimijoiden kanssa.

Haemme osaavaan joukkoomme yhteistyökykyistä laaja-alaista erityisopettajaa. Työtehtäviin kuuluu erityisopetus luokka-asteilla 1.-6. joustavin ryhmittelyin sekä mahdollisesti S2-opetusta. Arvostamme oma-aloitteisuutta, joustavaa ja aktiivista työotetta. Eduksi katsotaan työkokemus laaja-alaisena erityisopettajana.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole, tehtävä voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta virkaan. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikostaustaote ja toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävässä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 29.7.2019 klo 15.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 25 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1100.

Lisätietoja

https://peda.net/lahti/koulut/lotila
http://www.lahti.fi/palvelut/tyo-ja-yrittaminen/lahti-tyonantajana

Rehtori Mia Kiiski
puh. 050 387 9754 ajalla 25.6. - 28.6.2019
mia.kiiski@lahti.fi ajalla 25.6. - 29.7.2019

Lahden kaupunki, Lotilan peruskoulu
Osoite: Vuoksenkatu 9, 15100 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?
Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.
Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Suomen johtavana ympäristökaupunkina Lahti tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.
Tervetuloa Lahden kaupungille 3400 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!

Tutustu työnantajaan