Erityisopettaja (2087) - Loviisan kaupunki

Erityisopettaja (2087) - Loviisan kaupunki

Loviisa on viehättävä merellinen kaksikielinen kaupunki, jota leimaa pikkukaupungin idylli. Kunnan 15 peruskoulussa ja kahdessa lukiossa on noin 150 opettajaa ja 50 koulunkäynninohjaajaa.

Loviisan suurimmassa koulussa, Harjurinteen koulussa on n. 500 oppilasta käsittäen esiopetuksen, vuosiluokat 1-9 sekä erityisluokat. Koulun erityisluokkaopetuksessa olevien oppilaiden määrä on noin 80 oppilasta. Harjurinteen koulu toimii väistötiloissa, kunnes koulurakennuksen peruskorjaus vuonna 2021 valmistuu.

Haemme erityisopettajaa vuosiluokkien 0-9 vaikeimmin kehitysvammaisten opetukseen 1.8.2019 alkaen toistaiseksi. Opetusmuoto on toiminta-alueittain annettava opetus. Toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tietoja ja taitoja, joiden avulla hän suoriutuu mahdollisimman itsenäisesti elämässään. Opetuksen suunnittelun lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet. Viran opetusvelvollisuus on 24 tuntia viikossa.

Vaikeimmin kehitysvammaisten opettajana olet suvaitsevainen, johdonmukainen, rauhallinen ja joustava. Eduksi luemme työkokemuksen vaativan erityisen tuen piiriin kuuluvien oppilaiden kanssa sekä halun kehittää kehitysvammaisten opetusta Harjurinteen koulussa ja Loviisassa.

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan.

Hakemukset toimitetaan kuntarekry.fi:n kautta. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset skannattuina tai toimittaa niistä kirjalliset kopiot osoitteeseen Sivistys- ja hyvinvointikeskus, Karlskronabulevardi 8, PL 77, 07901 Loviisa.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään kahden viikon kuluttua tehtävän alkamisesta. Ennen vaalin vahvistamista on valitun esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta. Koeaika on 6 kuukautta.

Lisätietoja

https://peda.net/loviisa/peruskoulut/harjurinteen-koulu

Tiedustelut:
Harjurinteen koulun rehtori Laura Tenhunen, laura.tenhunen@edu.loviisa.fi
Harjurinteen koulun apulaisrehtori Riitta Sinkkonen, riitta.sinkkonen@edu.loviisa.fi

Loviisan kaupunki, Sivistyskeskus
Osoite: Loviisa

Loviisa - Pieni kaupunki, suuria elämyksiä
Loviisa on elinvoimainen vajaan 16000 asukkaan kaksikielinen rannikkokaupunki. Hyvinvointipalveluiden tuotannosta huolehtii noin 1000 kaupungin työntekijää. Loviisasta löydät sekä maaseutu- että kaupunkimiljööt lähellä merta.

Tutustu työnantajaan