Erityisluokanopettajan virka, Noljakan koulu - Joensuun kaupunki

Erityisluokanopettaja, Noljakan koulu

Virkojen kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (KelpoA 986/1998) mukaisesti.

Noljakan
koulu on inklusiivista oppilaan tukea toteuttava koulu. Tehtävään valittavalta
edellytetään 1) kykyä ja kokemusta suunnitella ja toteuttaa tukea
tarvitsevien oppilaiden opetusta yhdessä luokanopettajien kanssa. 2) Kokemus
tiimi- tai tupaopettajuudesta ja 3) eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten
opetuksesta voidaan katsoa eduksi. Arvostamme myös 4) kokemusta TVT-osaamisesta.

Tehtävään valittavalta odotamme lisäksi kokemusta kolmiportaisesta tuesta, vahvoja yhteistyötaitoja sekä sitoutumista koulun
kehittämiseen ja vastuutehtäviin.

Hakijan tulee vastata yllä mainittuihin hakukriteereihin numeroidusti oman osaamisensa ja näyttöjensä perusteella varsinaisessa hakulomakkeessa (ei liitteessä). Haastatteluun kutsuttavat valitaan kelpoisuuden sekä edellä mainittujen kriteerien pohjalta. Dokumentaatio kriteerien täyttymisestä esitetään haastattelussa. Lopullinen valinta tehdään haastattelussa esille tulleen soveltuvuuden perusteella.

Palkkaus kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaan.

Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan koulutusjohtajalle määrättynä aikana sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Virka täytetään 11.8.2020 tai sopimuksen mukaan.

Työpaikkamme ovat savuttomia.

Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Hakuaika päättyy 12.4.2020 klo 15.00.

Tehtävää haetaan sähköisesti Joensuun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: www.joensuu.fi/toihin-kaupungille, josta löytyy myös täydellinen hakuilmoitus ja sähköinen hakemuslomake.

Lisätietoja virasta antaa virka-aikana Noljakan koulun rehtori Anne Kilpeläinen sähköpostitse anne.kilpelainen@joensuu.fi tai puhelimitse puh. 050 589 9355.

Tutustu työnantajaan
  • Joensuun kaupunki
  • Työpaikka
  • jns-3034
  • 26.3.2020 - 12.4.2020 15:00
  • JoensuuPohjois-Karjala

Joensuu on yli 76 000 asukkaan vetovoimainen ja rohkeasti uudistuva kaupunki.