Erityisluokanopettajan virka (0058) - Laitilan kaupunki

Erityisluokanopettajan virka (0058) - Laitilan kaupunki

Laitilan kaupungin sivistystoimi julistaa haettavaksi perusopetuksen erityisluokanopettajan viran (0058). Virka täytetään toistaiseksi. Viran ensisijainen sijoituspaikka on Varppeen koulu.

Varppeen koulu on noin 300 oppilaan yläkoulu Laitilan keskustassa lukion ja alakoulun sekä monipuolisten liikuntapaikkojen vierellä. Koulussa toimii kolme erityisen tuen pienryhmää. Virkaan valittavalta edellytetään vastuullisuutta, myönteistä asennetta, kolmiportaisen tuen tuntemusta sekä kokemusta erityisen tuen opetuksesta yläkoulussa. Valitulla tulee olla hyvät yhteistyötaidot toimia monialaisissa toimintaverkostoissa. Hakijalta odotetaan aktiivista otetta 1.8.2016 voimaan tulleen opetussuunnitelman toteuttamisessa. Perehtyminen digitaalisiin oppimisympäristöihin, - materiaaleihin ja - välineisiin on välttämätöntä.

Virkaan valitun henkilön tulee täyttää kelpoisuusvaatimukset, jotka tulevat asetuksesta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista § 2 (14.12.1998/986). Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaisesti.

Kelpoisuuden osoittavat todistukset, ansioluettelo ja mahdolliset muut todistukset pyydetään lisäämään sähköisen hakemuksen liitteeksi.

Virka täytetään 7.10.2019 alkaen toistaiseksi ja siinä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä nähtäväksi hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset toimitetaan 19.8.2019 klo 16.00 mennessä sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.

Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

https://peda.net/laitila/varppeenkoulu

Sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen p. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi
Perusopetuksen rehtori Tuomas Kankaanpää p. 050 467 1568, tuomas.kankaanpaa@laitila.fi.

Varppeen koulu
Osoite: Urheilutie 11, 23800 Laitila

Laitila on viihtyisä kaupunki Varsinais-Suomessa valtatie 8 varrella lähellä Uuttakaupunkia, Turkua ja Raumaa.
Laitilan kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan