Erikoistuva fyysikko - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Erikoistuva fyysikko - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme erikoistuvaa fyysikkoa lääketieteellisen fysiikan asiantuntijapalvelut yksikköön. Yksikkö kuuluu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikan vastuualueeseen ja tarjoaa lääketieteellisen fysiikan asiantuntijapalveluita diagnostiikan alalla OYS-ERVA -alueella.

Erikoistuva fyysikko perehtyy lääketieteellisen fysiikan eri osa-alueisiin. Toimen ensisijainen sijoituspaikka on Oulun yliopistollinen sairaala. Toimi täytetään ajaksi, jonka hakija tarvitsee sairaalafyysikon pätevyyden suorittamiseen. Tehtäviin kuuluu osallistuminen ERVA-yhteistyöhön, mikä tarkoittaa vuorovaikuttamista ja matkustamista alueen muihin kuvantamisyksiköihin ja/tai määräaikaista sijoitusta muuhun ERVA-alueen sairaalaan.

Kelpoisuusvaatimuksena erikoistuvan fyysikon määräaikaiseen koulutustoimeen on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (FM tai DI) pääaineena tai koulutusalana lääketieteellinen fysiikka, lääketieteellinen tekniikka, teknillinen fysiikka tai fysiikka.

Katsomme eduksi opinnot ja työkokemuksen lääketieteellisen fysiikan alalla. Toimessa menestyminen edellyttää hyviä yhteistyötaitoja, kykyä työskennellä suuressa moniammatillisessa työympäristössä ja valmiutta jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen. Arvostamme myös oma-aloitteisuutta ja tutkimusmyönteisyyttä.

Haastatteluun kutsuttavilta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tiedusteluihin vastaa ylifyysikko Miika Nieminen, p. 040 5518 246.
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue, Diagnostiikan vastuualue, Lääketieteellisen fysiikan asiantuntijapalvelut
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan