Erikoissairaanhoitaja - Kirkkonummen kunta

Erikoissairaanhoitaja - Kirkkonummen kunta

Erikoissairaanhoitajan viransijaisuus, uusintahaku

Kirkkonummen kunnassa on haettavana erikoissairaanhoitajan viransijaisuus ajalle 1.4 - 30.9.2019. Virka saattaa avautua vakituisesti täytettäväksi tämän ajankohdan jälkeen. Aloitus 1.4 tai sopimuksen mukaan Työ alkaa 1.4 tai sopimuksen mukaan.

Kirkkonummen perusturvapalvelujen toimialan mielenterveyspalveluihin kuuluvan mielenterveyskuntoutujien Päiväkeskus Ankkurin vakituinen sairaanhoitaja on virkavapaalla 1.4 - 30.9.19. Erikoissairaanhoitajan tehtäviin kuuluu Päiväkeskus Ankkurin toiminnasta vastaaminen ja toimiminen siellä työskentelevien kolmen lähihoitajan lähiesimiehenä. Päiväkeskus Ankkurin toiminta on sosiaalihuoltolain mukaista päivätoimintaa.

Lisäksi sairaanhoitaja vastaa yhdessä mielenterveyspalvelujen sosiaaliohjaajan kanssa kunnan mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen tarpeen arvioimisesta ja kuntoutumisen seurannasta. Nämä palvelut kunta ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta pääasiassa Uudenmaan alueelta. Tähän tehtävään on varattu kaksi työpäivää viikossa.

Sijaiselta odotetaan esimieskokemusta ja valmiutta toimia esimiehenä, kokemusta työskentelystä mielenterveyskuntoutujien kanssa, kehittyneitä yhteistyö - ja työyhteisötaitoja sekä valmiutta siinä mitassa kuin työtehtävät edellyttävät jalkautua asumispalveluja tarjoaviin kohteisiin. Oman auton käyttömahdollisuus on suotavaa. Erikoissairaanhoitaja on toimialan ja tulosalueen laajennettujen johtoryhmien jäsen.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu sairaanhoitaja (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§ mukaista rokotussuojaa.

Koeaika on korkeintaan puolet määräajasta.

Palkkaus KVTES:n mukaan.

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Jätä hakemuksesi 29.3.2019 klo 12.00 mennessä sähköisesti Kuntarekryyn (työavain 215974).
Lisätietoja antaa mielenterveyspalvelujen johtaja Peter Grönroos puh. 040 1269 628 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALA, Toimintakyvyn tukipalvelut, Psykososiaaliset palvelut, Päiväkeskus Ankkuri
Osoite: ., Kirkkonummi

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.
Tutustu meihin osoitteessa www.kirkkonummi.fi

Tutustu työnantajaan