Erikoislääkärin virka, Sisätaudit - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

Erikoislääkärin virka, Sisätaudit - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, Mediisiinisessä keskuksessa, on haettavana sisätautien erikoislääkärin virka, joka on sijoitettu erikoissairaanhoidon päivystysalueelle.

KYSissä toimii nykyaikaisissa, remontoiduissa tiloissa laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkö, jossa sisätautien erikoislääkäri työskentelee tiiviissä yhteistyössä kardiologian erikoislääkärin kanssa ohjaten ensiavussa työskenteleviä sisätauteihin erikoistuvaa lääkäriä ja akuuttilääketieteeseen erikoistuvaa lääkäriä sekä lääketieteen opiskelijoita ja amanuensseja. Ohjaus- ja koulutustoiminnan ohella sisätautien erikoislääkäri on yhdessä päivystysalueella toimivan apulaisylilääkärin kanssa vastuussa sisätautipotilaiden hoitopolun kehittämisestä päivystysalueella, päivystyksen valvontayksikössä ja päivystysosastolla. Yhteistyö päivystyspotilaita vastaanottavien sisätautien ja keuhkosairauksien vuodeosastojen ja tehostetun valvonnan osaston kanssa on tiivistä. Työnkiertoa medisiinisen keskuksen muissa yksiköissä järjestetään suunnitelmallisesti monipuolisen osaamisen ylläpitämiseksi virkaan valittavan ammatillisen jatkokouluttautumistoiveiden mukaisesti.

Sisätautien päivystys toimii etulinjan päivystyspisteenä sisätautien ja kardiologian lisäksi keuhkosairauksien ja onkologian alan potilaille. Em. aloilla on omat takapäivystäjät ja vuodeosastot. Päivystysalueella on edustettuna kaikki laajan päivystyspisteen erikoisalat, joista samassa tilassa toimii neurologian ja kirurgian alan päivystys. Päivystysalueella on konsultoiva geriatrian erikoislääkäri. Sairaalassa toimii 22:00 asti terveyskeskuksen iltavastaanotto, joka yöaikaan siirtyy akuuttilääkäreiden vastuulle.

Erikoislääkärin viran kelpoisuusehtona on sisätautien erikoislääkärin tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Palkkaus on Lääkäreiden kunnallisen virkaehtosopimuksen mukainen. Virkaan sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Edellytämme työntekijöiltä tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa.

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KYS

Lisätietoja

http://www.psshp.fi

Haku virkaan tapahtuu ensisijaisesti ilmoituksessa olevan linkin kautta sähköisesti. Lisätietoja virasta antaa palvelulinjajohtaja Markku Pajala, p. 044 717 4840, etunimi.sukunimi@kuh.fi ja osaamiskeskusjohtaja Minna Purokivi, p. 044 717 4795.

Kuopion yliopistollinen sairaala
Osoite: Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, jonka osaaminen ja tutkimustoiminta on kansainvälisesti arvostettua. KYSin menestyksen peruspilarina on osaava, uudistuva ja innovatiivinen henkilöstö. Me tuemme ja edistämme työntekijöittemme jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Tule ja viihdy KYSissä!

Tutustu työnantajaan