Erikoislääkärin virka, kardiologia - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Erikoislääkärin virka, kardiologia - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on haettavana erikoislääkärin virka (kardiologia).

Erikoislääkärin virkaan kuuluvat työtehtävät koostuvat pääosin invasiivisista toimenpiteistä sekä polikliinisestä työstä. Erikoislääkärillä on velvollisuus osallistua erikoistuvien lääkäreiden perehdyttämiseen, ohjaamiseen ja kouluttamiseen sekä päivystysvelvollisuus kardiologian vastuualueella.

Arvostamme kardiologian ja sisätautialojen laaja-alaista osaamista ja kokemusta. Eduksi katsotaan ennakkoluuloton asennoituminen terveydenhuollon muutostarpeisiin ja hyvä yhteistyökyky.

Erikoislääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja antaa vastuualueen johtaja Kari Ylitalo, p. 08 315 3639 tai 040 729 8085. Sähköposti: kari.ylitalo(at)ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Medisiininen tulosalue, Kardiologia
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan