Erikoislääkärin sijaisuus, ensihoitokeskus - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Erikoislääkärin sijaisuus, ensihoitokeskus - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitokeskukseen erikoislääkäriä sijaisuuteen ajalle 16.9.2019 - 15.9.2021.

Tehtävään kuuluu muun muassa ensihoitokeskuksen henkilöstön sekä alueellisen ensihoidon sopimuspalvelutuottajien kouluttaminen, ensihoitolääketieteen asiantuntijatehtävät ja työskentely lääkäriyksikössä ensihoitolääkärin tehtävissä. Lisäksi tehtävään kuuluu osallistuminen ensihoitolääkäripäivystykseen. Tehtävä edellyttää jonkin verran matkustamista.

Sijaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti ensihoitolääketieteen yliopistolliseen lisäkoulutukseen tarvittavaa yliopistopalvelua varten ja se voidaan täyttää enintään 15.9.2021 asti.

Arvostamme hyvää yhteistyökykyä, kokemusta ensihoitopalvelusta sekä kouluttajakokemusta. Tarjoamme mahdollisuuden verkostoitua ja hankkia laadukasta ensihoitolääketieteen koulutusta sekä kannustamme erilaisiin koulutustapahtumiin ja kursseille osallistumista.

Kelpoisuusvaatimuksena erikoislääkärin viransijaisuuteen on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Virkaan soveltuva erikoisala on anestesia- ja tehohoidon tai akuuttilääketieteen erikoisala.

Tehtävän hoitaminen edellyttää lisäksi kelpoisuutta lääkärihelikopteritoimintaan FinnHEMS Oy:n ja sairaanhoitopiirin välisen sopimuksen pohjalta.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja antaa ensihoidon apulaisylilääkäri Lasse Raatiniemi, p. 050 300 5575 ja ensihoidon ja päivystyksen vastuualuejohtaja Matti Martikainen, p. 0400 240 131. Sähköposti: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Medisiininen tulosalue, Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue, Ensihoitokeskus
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan