Erikoislääkäri, lastenreumatologia - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Erikoislääkäri, lastenreumatologia - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Erikoislääkärin vastuualueena on lastenreumatologinen hoito. Virka on uusi ja siihen kuuluu päivystysvelvollisuus sekä kansallinen että kansainvälinen tutkimus- ja kehittämistyö. Haettavana olevan erikoislääkärin lisäksi tiimissä toimii erikoislääkäri ja erikoistuvia lääkäreitä.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä ja joustavuutta.

Kelpoisuusvaatimuksena erikoislääkärin virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Virkaan soveltuva erikoisala on lastentaudit. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää lastenreumatologian erikoislääkärin pätevyyttä.

Virkaan valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Valitulta edellytämme hyväksyttävää terveydentilalausuntoa (kunnallinen viranhaltijalaki 7§).

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Hakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tiedusteluihin vastaa vastuualueen johtaja Päivi Tapanainen, p. 08 315 5127, erikoislääkäri Paula Vähäsalo, p. 08 315 5473 ja vt. hallinnollinen apulaisylilääkäri Jarmo Salo, p. 08 315 5824.
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Lasten ja naisten tulosalue, Lapset ja nuoret, lastentaudit
Osoite: Oulu

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan