Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite ledigförklarar att sökas senast 30.1.2020 kl. 16.00

EN TJÄNST SOM EKONOMIDIREKTÖR

Ekonomidirektören ansvarar för ekonomiförvaltning och ekonomisk ledning i samkommunen: för att utveckla den, för processledning från ekonomisk planering till rapportering samt för uppgifter inom finansiering och intern kontroll. Soites bokförings- och reskontratjänster har lagts ut på entreprenad. Ekonomidirektören är sakkunnigmedlem i ledningsgruppen i fråga om ekonomisk ledning och i den rollen en lagspelare.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är en lämplig högre högskoleexamen inom ekonomisk ledning och omfattande kännedom om det tillhörande uppgiftsområdet.

Till uppgiften söker vi en ekonomidirektör med mångsidig erfarenhet som har visat starkt prov på kompetens inom ekonomiförvaltning samt på ledning och utveckling av ekonomin. Vi värdesätter kännedom om social- och hälsovården och offentliga sektorn samt samarbetsförmåga, blick för personalledning, tydlig framställningsförmåga samt innovativt tänkande, ansvarskänsla och ett självständigt arbetssätt. Av ekonomidirektören förväntar vi oss en helhetsvision för övergripande ledning av organisationen. Uppgiften som verksamhetsområdeschef för stödtjänster kan inkluderas i tjänsten som ekonomidirektör.

Vi erbjuder intressanta och utmanande uppgifter i en samkommun som producerar social- och hälsovårdstjänster, en konkurrenskraftig lön samt möjlighet att utveckla yrkes- och ledarskapskunskaperna.

Den lediga tjänsten söks genom att fylla i en elektronisk ansökan på sidan www.soite.fi/tyopaikat. De sökande ombes bifoga sin CV till sin elektroniska ansökan.

Innan valet fastställs ska den sökande visa upp ett intyg om sin arbetsduglighet av en av företagsläkarna för samkommunens personal. Prövotiden är sex månader. Lönen bestäms enligt AKTA.

I Karleby 16.12.2019

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

Läs mer

http://www.soite.fi/tyopaikat

Mer om arbetsgivaren

Mer information ges av verkställande direktör Minna Korkiakoski-Västi tfn 044 723 2330, verksamhetsområdeschef för stödtjänsterna Eija-Liisa Heikkilä, tfn 044 7232 399, styrelseordförande Veikko Laitila tfn 0400 660 938 samt fullmäktigeordförande Sari Innanen tfn 050 413 5258

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Adress: Mariegatan 16-20, 67200 Kokkola