Byggingenjör, Gator och grönområden - Sipoon kunta

Byggingenjör, Gator och grönområden - Sipoon kunta

Sibbo är en växande och utvecklingsinriktad tvåspråkig kommun i närheten av Helsingfors. Avdelningen för teknik och miljö i Sibbo kommun erbjuder kommuninvånarna en trivsam, trygg och fungerande livsmiljö genom att låta bygga och underhålla kommunalteknik och verksamhetslokaler, styra och övervaka byggandet i kommunen samt koordinera och genomföra kommunens investeringar. Enheten Gator och grönområden sköter bl.a. om byggandet och skötseln av trafikleder, torg, parker och lekplatser samt om skogsvården.

Vi söker nu till vår innovativa arbetsgemenskap en ny utvecklingsinriktad och ivrig
BYGGINGENJÖR

Som byggingenjör ansvarar du för planerings-, byggherre- och övervakningsuppgifter inom infrastrukturprojekt och deltar i utvecklingen av enhetens verksamhet. I uppgiften värdesätter vi goda kunskaper i att låta planera, verksamhet och resultatinriktning som syftar till att uppnå målen samt interaktionsfärdigheter. Vi erbjuder dig en utsiktsplats i en växande och dynamisk kommun. Hos oss får du också intressanta projekt samt goda möjligheter att utveckla ditt eget kunnande.

För uppgiften krävs en lämplig diplomingenjörs- eller ingenjörsexamen och erfarenhet av dylika uppgifter. Dessutom förväntar vi beredskap att arbeta självständigt och förmåga att behärska helheter. Kännedom av både upphandlingsförfaranden inom offentlig upphandling och beställarens skyldigheter räknas som merit.

Lönen bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS). Arbetet inleds enligt överenskommelse. Prövotiden är sex månader. Den valda ska visa upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd innan prövotiden tar slut.

Ansökningarna ska lämnas in senast 27.11.2019 kl. 16 via länken nedan eller på vår webbplats www.sibbo.fi/rekry . Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Läs mer

http://www.sibbo.fi
http://www.sipoorrakentaajakehittaa.fi

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare information om uppgiften ger chef av kommunteknik Heidi Saarenpää tfn 040-641 6076 eller heidi.saarenpää@sibbo.fi.

Avdelningen för teknik och miljö, Gator och grönområden
Adress: Mårtensbyvägen 94, 04130 Sipoo

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!