Avopalveluiden esimies - Porin kaupunki

Avopalveluiden esimies - Porin kaupunki

Psykososiaalisten avopalveluiden esimiehen virkatehtävä on vaativa esimiestehtävä, johon sisältyy myös psykososiaalisen työn asiantuntijatehtäviä. Psykososiaalisten avopalveluiden esimies vastaa päihde- ja mielenterveystyön avopalveluiden toimivuudesta ja välittömästä lähiesimiestyöstä. Tehtävään kuuluu Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen (Pori, Merikarvia ja Ulvila) aikuisten vastaanoton, nuorten vastaanoton ja A-klinikan toimipisteiden lähiesimiestehtävät sekä psykososiaalisten päivä- ja työtoimintojen esimiestyö. Hallinnollisen tehtävän lisäksi tehtävään sisältyy yhteistyön ja palvelutoiminnan kehittäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa julkisella, järjestö- ja yksityisellä sektorilla.

Edellytämme kokemusta esimiestyöstä, perehtyneisyyttä ja kokemusta päihde- ja mielenterveystyöstä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja halukkuutta toimintojen kehittämiseen. Eduksi luetaan osoitettu kokemus osaamisen kehittämisestä ja osaamisen johtamisesta.

Vastaavasti tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työn, jossa pääsee käyttämään ja kehittämään kykyjään ja taitojaan. Toimintojemme kehittämisen perusteena on vastata yhteiskunnan muuttumisesta ja ihmisten muuttumisesta johtuviin tarpeisiin. Palvelujen kehittämisessä otetaan myös sote-uudistus huomioon.

Tehtävässä toimiminen edellyttää Tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan ehtojen täyttymistä.

Kelpoisuusvaatimuksen tehtävään on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Vaaditut todistukset: kelpoisuuden osoittavat todistukset.

Täytä sähköinen hakemus josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupunki/HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.
Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainittuun osoitteeseen. Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Psykososiaalisten palveluiden päällikkö Matti Järvinen p. 044 701 6561

Porin kaupunki, Perusturva, Terveys- ja sairaalapalvelut, Psykososiaaliset palvelut
Osoite: Pori

Psykososiaaliset palvelut on perusturvan terveys- ja hyvinvointipalveluihin sisältyvä vastuualue. Psykososiaalisiin palveluihin kuuluvat avomielenterveystyö, päihdepalvelut sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut. Hallinnollisesti vastuualue on jaettu laitospalveluihin, asumispalveluihin sekä avopalveluihin.

Tutustu työnantajaan