Asumisen ohjaaja, tuettu ja ohjattu asuminen - Liedon kunta

Asumisen ohjaaja, tuettu ja ohjattu asuminen - Liedon kunta

Haemme vastuullista ohjaajaa kehitys- ja vammaispalveluihin kuuluvaan tuetun ja ohjatun asumisen palveluun. Asumisen ohjaajan tehtäviin kuuluu huolehtia asiakkaiden päivittäisestä tuesta sekä ohjauksesta, arjen toiminnan organisoinnista ja toiminnan kehittämisestä yhdessä tiimin kanssa. Lisäksi tehtävään kuuluu asumisen ohjauksen asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnit sekä palvelusuunnitelmien laadinta.

Työ on monipuolista ja yhteistyötä tehdään eri toimijoiden sekä sidosryhmien kanssa. Tehtävän hoitaminen edellyttää itsenäistä työotetta, hyviä vuorovaikutus - ja yhteistyötaitoja. Eduksi katsotaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuntemus ja NEPSY- valmennus osaaminen. Työ on iltapainotteista.

Asumisen ohjauksessa on kolme ohjaajaa. Asiakkaita asumisen ohjauksessa on yhteensä 32, säännöllisen tuen ja ohjauksen asiakkaita on 25.

Tarjoamme sinulle työsi tueksi osaavan, kannustavan ja työhönsä sitoutuneen vammaispalvelujen tiimin, jossa työskentelee 24 työntekijää. Tämän lisäksi tarjoamme toimivan rakenteen, johon kuuluvat säännölliset kokoukset, lähiesimiehen tuki, työnohjaus ja koulutusmahdollisuudet. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on käytössä SHQS -laadunhallintajärjestelmä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on 1.3.2016 voimaan tulleen sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015,8§) sosionomi (AMK) mukainen pätevyys. Tarkistamme tehtävään valittavan tiedot Valviran ylläpitämästä ammattihenkilöiden keskusrekisteristä (Terhikki/Suosikki). Arvostamme positiivista asennetta ja joustavuutta.

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Tehtävään valitun on ennen tehtävän alkamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tehtävään valittavan tulee esittää rikosrekisterilain 6 §: 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä. Lisäksi vaaditaan todistus hygieniapassin suorittamisesta.

Lisätietoja

http://www.lieto.fi

Tutustu työnantajaan

vammaispalvelupäällikkö Sari Pönkä, p. 050 442 4883
vastaava ohjaaja Daniela Smidtslund, p. 050 452 4344

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut, Perhe - ja sosiaalipalvelut
Osoite: Kirkkotie 13, 21420 Lieto

Lieto on n. 20 000 asukkaan kasvava, yritteliäs, viihtyisä ja luonnonläheinen kunta Varsinais-Suomessa. Liedon kunta on työnantaja, joka tuottaa kuntalaisille ammatillisesti korkeatasoisia ja ihmisläheisiä palveluita. Meillä työskentelee n. 1300 eri alojen ammattilaista. Tavoitteena on, että meillä kaikilla on hyvät edellytykset tehdä työtä ja viihtyä työssämme. Kaikilla Liedon kunnan työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä työssään ja käyttää osaamistaan tehtävissään.