Asiakasmaksupäällikkö - Espoon kaupunki

Asiakasmaksupäällikkö - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Espoon sosiaali- ja terveystoimessa on työssä 3700 henkilöä. Asiakasmaksutiimi on osa sosiaali- ja terveystoimen talousyksikköä. Tiimissä työskentelee noin 10 henkilöä. Tiimi tekee sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin liittyviä tehtäviä kuten tuloselvityksiä ja maksupäätöksiä sekä vastaa asiakasmaksuja koskevan päätöksenteon valmistelusta ja asiakasmaksuihin liittyvästä ohjauksesta toimialalla. Asiakasmaksupäällikkö on asiakasmaksutiimin lähiesimies. Hän toimii asiakasmaksujen ja niihin liittyvien prosessien erityisasiantuntijana toimialalla. Päällikkö vastaa tiiminsä sekä maksuihin liittyvän toiminnan sujuvuudesta, ohjauksesta ja kehittämisestä. Asiakasmaksupäällikkö vastaa asiakasmaksuja koskevien päätösten valmistelusta lautakunnalle ja huolehtii asiakasmaksuihin liittyvästä sidosryhmäyhteistyöstä. Asiakasmaksupäällikkö osallistuu joiltakin osin myös tiiminsä perustyöhön ja myös muita tehtäviä voi kuulua asiakasmaksupäällikön tehtäviin. Tukena työssä on osaava tiimi sekä kollegat ja talousyksikön päällikkö.Kyseessä on uusintahaku ja tehtävää aikaisemmin hakeneet huomioidaan.työn aloitus mahdollisimman pian sopimuksen mukaan. Virka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.
Kelpoisuusvaatimus: soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.
Tehtävässä edellytetään kykyä ymmärtää ja hallita laajoja kokonaisuuksia sekä kykyä pitää hallussa ja edistää useita asioita yhtäaikaisesti. Työssä edellytetään hyvää paineensietokykyä, tarkkuutta sekä kykyä laaja-alaiseen näkökulmaan prosessien kehittämisessä. Työ edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja hyvää otetta suorituksen sekä asioiden johtamiseen. Päällikkönä kykenet oma-aloitteeseen työhön ja ratkaisujen tekoon. Päällikkönä sinun tulee osata priorisoida asiat.Tehtävässä menestyminen edellyttää yleisimpien toimisto-ohjelmien hallintaa sekä kykyä tuottaa tekstiä ja tilastoja toiminnan ohjaamisen tarpeisiin. Päällikön tehtäväalue edellyttää perehtymistä aihepiiriä koskevaan lainsäädäntöön. Edellytämme hakijalta riittävää ymmärrystä julkisen hallinnon prosesseista sekä kykyä sisäistää juridista ja hallinnollista tekstiä ja soveltaa omaksuttua tietoa käytäntöön.
Arvostamme kehittämismyönteistä otetta ja käytännössä osoitettua kokemusta prosessien uudistamisesta. Arvostamme myös joustavuutta ja ratkaisukeskeistä asennetta. Eduksi luetaan aiempi esimiestyökokemus ja kokemus vastaavista tehtävistä, sekä sosiaali- ja terveystoimen ja sen lainsäädännön tuntemus ja ymmärrys talouden prosesseista.

Talouspäällikkö Marjo Kekki 040 5054 790 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Talousyksikkö
Osoite: Kamreerintie 3 C, Espoo

Espoo on yli 280 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö.Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita. Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalipun ja liikunta- ja kulttuuriedun.Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.Espoo on savuton työpaikka.Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Tutustu työnantajaan