Apulaisylilääkäri, nuorisopsykiatrian poliklinikka - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Apulaisylilääkäri, nuorisopsykiatrian poliklinikka - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on haettavana apulaisylilääkärin virka Turun yliopistollisen keskussairaalan Psykiatrian toimialueen Nuorisopsykiatrian vastuualueella. Pääasiallinen työn suorittamispaikka virkasuhteen alussa on Salon nuorisopsykiatrian poliklinikka.

Apulaisylilääkäri toimii poliklinikalla kliinisessä työssä osana työryhmää ja hän vastaa polinklinikalla hoidossa olevien nuorten nuorisopsykiatrisesta hoidosta. Apulaisylilääkäri johtaa ja kehittää nuorisopsykiatrian toimintaa Salon ja lähikuntien alueella, sekä toimii työryhmän ja poliklinikan erikoistuvan lääkärin lähiesimiehenä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja kokemusta erikoislääkärin pätevyyttä edellyttävistä tehtävistä. Virkaan valitulta vaaditaan ennen nimityksen vahvistamista, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus virkaan/toimeen valitulta.

1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.

Lisätietoja

http://www.vsshp.fi

  • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopistollinen keskussairaala, Tyks toimialue 9 Psykiatrian toimialue
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyö
  • VSSHP-01-427-19
  • 1.11.2019
  • Lääkärien virkaehtosopimus
  • 12.9.2019 - 30.9.2019 14:00
  • LääkäritTerveydenhuoltoalaSaloVarsinais-Suomi

Lisätietoja virasta antaa ylilääkäri Kim Kronström, p. 050 304 8264.
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, on paperimuotoinen hakemus mahdollista toimittaa postitse osoitteella VSSHP, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopistollinen keskussairaala, Tyks toimialue 9 Psykiatrian toimialue
Osoite: Turuntie 8 B, 24100 Salo

Tehtävä yhdessä Pohjoismaiden eturivin sairaaloista kutsuu! Meille tärkeitä arvoja ovat myötätunto, tiede, yhteistyö ja kehityshalu. Tarjoamme motivoivaa työtä paitsi terveydenhoidon ammattilaisille myös esimerkiksi kunnossapidon, tekniikan ja hallinnon osaajille. Meitä tyksiläisiä on yli 8 000, ja ammattinimikkeitäkin jo lähes 250 erilaista. Aktiivinen koulutus ja työ yliopistosairaalassa pitää meidät kehityksen kärjessä. Meillä on hyvä syke päällä, parannamme joka päivä!

Tutustu työnantajaan