Apulaisylilääkäri, Hematologia - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

Apulaisylilääkäri, Hematologia - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, Medisiinisessä keskuksessa, on haettavana hematologian apulaisylilääkärin virka.

Hematologian poliklinikkamme toimii moderneissa tiloissa KYSin Sädesairaalassa. Työnkuvaan kuuluu pääasiassa laaja-alainen polikliininen potilastyö ja polikliinisen vastaanottotoiminnan kehittäminen. Lisäksi työnkuvaan kuuluvat hematologian puhelinkonsultaatiot ja lähetteiden käsittely. Poliklinikan toiminta on moniammatillista tiimityötä ja tehtävä edellyttää hyviä vuorovaikutus-ja yhteistyötaitoja sekä kehitysmyönteisyyttä. Apulaisylilääkärin tehtäviin kuuluu keskeisesti erikoistuvien lääkäreiden kouluttaminen ja ohjaaminen. Edellytämme kykyä toimia kansainvälisten kliinisten lääketutkimusten vastuulääkärinä. Tutkimustyön tekemiseen kannustetaan.

Apulaisylilääkärin viran kelpoisuusehtona on hematologian erikoislääkärin tutkinto, lääketieteen tohtorin tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Aiempi johtamiskoulutus, esimieskokemus sekä kokemus hematologian erikoislääkärin pätevyyttä edellyttävistä tehtävistä katsotaan eduksi.

Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Palkkaus on Lääkäreiden kunnallisen virkaehtosopimuksen mukainen. Virkaan sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Edellytämme työntekijöiltä tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa.

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KYS

Lisätietoja

http://www.psshp.fi

Haku virkaan tapahtuu ensisijaisesti ilmoituksessa olevan linkin kautta sähköisesti. Lisätietoja virasta antavat palvelulinjajohtaja Taru Kuittinen, p. 044 717 6962, etunimi.sukunimi@kuh.fi ja osaamiskeskusjohtaja Minna Purokivi, p. 044 717 4795.

Kuopion yliopistollinen sairaala
Osoite: Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, jonka osaaminen ja tutkimustoiminta on kansainvälisesti arvostettua. KYSin menestyksen peruspilarina on osaava, uudistuva ja innovatiivinen henkilöstö. Me tuemme ja edistämme työntekijöittemme jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Tule ja viihdy KYSissä!

Tutustu työnantajaan