Apulaisylilääkäri, hallinnollinen, lastentaudit - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Apulaisylilääkäri, hallinnollinen, lastentaudit - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme Oulun yliopistolliseen sairaalaan hallinnollista apulaisylilääkäriä, joka toimii lasten ja nuorten vastuualueella pääasiallisesti henkilöstöhallinnollisissa tehtävissä. Kliinistä työtä on mahdollisuus tehdä erikseen sovittavalla tavalla. Virkaan kuuluu päivystysvelvollisuus.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä ja aktiivista otetta työn kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla sekä lisäksi koulutusta tai kokemusta hallinnollisissa tehtävissä. Virkaan soveltuva erikoisala on lastentaudit.

Virkaan valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Valitulta edellytämme hyväksyttävää terveydentilalausuntoa (kunnallinen viranhaltijalaki 7§).

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin. Hakuprosessissa arvioidaan tehtävän vaatima osaaminen ja kokemus toiminnan kehittämisestä sekä hakijan soveltuvuus tehtävään. Virkavalinnassa voidaan tarvittaessa käyttää myös soveltuvuusarviota. Lopullinen virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tiedusteluihin vastaa tulos- ja vastuualueen johtaja Päivi Tapanainen, p. 08 315 5127.
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Lasten ja naisten tulosalue, Lapset ja nuoret
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan