Apulaisosastonhoitajan toimi, osasto 4 - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Apulaisosastonhoitajan toimi, osasto 4 - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Rakennamme tulevaisuuden sairaalaa ja uudistamme toimintoja. Apulaisosastonhoitajana sinulla on mahdollisuus päästä kehittämään ja arvioimaan uusiutuvaa vuodeosastotoimintamallia.

Haemme joukkoomme syksyllä 2019 avattavalle aikuisten kirurgiselle vuodeosastolle apulaisosastonhoitajaa.

Apulaisosastonhoitajan toimeen sisältyy sekä hoitotyötä että hoitotyön johtamista ja kehittämistä yhdessä osastonhoitajan kanssa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia muuttuvassa työympäristössä. Työ on kaksivuorotyötä.

Arvostamme kehittävää työotetta, innovatiivisuutta, muutosvalmiutta sekä vastuullisuutta ja paineensietokykyä. Lisäksi arvostamme koordinointi - ja suunnittelutaitoja sekä halua ja kykyä hoitotyön kehittämiseen. Kokemus esimiestyöstä sekä kirurgisen potilaan hoitotyöstä katsotaan eduksi.

Apulaisosastonhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys tai alan soveltuva alempi korkeakoulututkinto/ aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä. Korkeakoulututkinto määrittyy korkeakoulututkintojen järjestämisestä annetun asetuksen (426/2005) mukaisesti.

Tarjoamme erikoissairaanhoidon kehittyvän työympäristön, monipuolisen ja haasteellisen työn, kannustavan työyhteisön ja tehtävän vaativuuden mukaisen palkan.

Lopulliset valintapäätökset voidaan tehdä siinä vaiheessa, kun valtuuston päätös on lainvoimainen.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteessa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja antavat osastonhoitaja Vesa Vähäkangas, p. 040 352 4559 ja vs. ylihoitaja Päivi Koskela, p. 050 439 8891.
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Operatiivinen tulosalue, Pehmytkudoskirurgia, Osasto 4
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan