Ansvarig socialarbetare - Hangon kaupunki

Ansvarig socialarbetare - Hangon kaupunki

Grundtrygghetsverket i Hangö ledigförklarar att sökas:

Ansvarig socialarbetartjänst inom vuxensocialarbete

Hangö är en tvåspråkig småstad vid havet, som erbjuder en liten kommuns flexibilitet och möjligheter att påverka.

Vi söker till vårt multiprofessionella vuxensocialarbetsenhet en yrkeskunnig förman för att utveckla och leda vårt motiverade team.

Enhetens förman ansvarar för vuxensocialarbete, vilket består av förebyggande och korrigerande socialt arbete, handikappservice, mental- och rusvårdsservice i enlighet med socialvårdslagen, rehabiliterande arbetsverksamhet samt invandrararbete. Vi erbjuder enheten regelbunden arbetshandledning.

Behörighetskrav för ansvarig socialarbetare är högre högskoleexamen, i vilken ingår eller utöver vilken fullgjorts huvudämnesstudier i socialt arbete eller universitetsstudier i socialt arbete motsvarande ett huvudämne (Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården, 817/2015) samt tillräcklig ledarförmåga. Arbetsuppgifterna förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i de båda inhemska språken.

Lön enligt AKTA, men även löneanspråk beaktas. Vid behov hjälper vi till med att hitta en lämplig bostad.

Tjänsten söks senast 9.8.2019 kl 15.00 via Kuntarekry.fi. Även skriftliga ansökningar beaktas. Arbetet börjar den 1.9.2019 eller tidigare om lämplig sökande väljs.

Godtagbart läkarintyg bör företes innan tjänsteförhållandet inleds. Vid besättandet av tjänsten tillämpas sex (6) månaders prövotid.

Hangö 7.6.2019

Grundtrygghetsverket

Läs mer

http://www.hanko.fi/sv

Tilläggsuppgifter ger socialservicechef Elisabeth Sundberg, 040 830 1913, elisabeth.sundberg@hanko.fi eller grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander, 040 028 0012, elisabeth.kajander@hanko.fi

Hangö stad, Grundtryggheten, Socialservicecentralen
Adress: Boulevarden 6, 10900 Hanko

Hangö - En liten stad vid havet
Det av havet omgivna Hangö, är Finlands sydligaste stad. Förutom havet, stränderna och solen lever staden av sin industri och hamnen. Äkta tvåspråkighet och en idyllisk småstadsatmosfär ger Hangös identitet en genuin prägel. Vi är en rökfri kommun.

Mer om arbetsgivaren