Aluevastaava - Jyväskylän kaupunki

Aluevastaava - Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimiala hakee

ALUEVASTAAVAA

kahteen vakituiseen työsuhteeseen 1.6.2019 alkaen.

Kaupungin hoitoalueet tullaan jakamaan kolmeen alueeseen, joista jokaisella toimii kaksi aluevastaavaa. Alueiden hoitotyöt toteutetaan kaupungin itse johdettuina töinä urakoitsijoita sekä kaupungin kalustoa ja henkilöstöä käyttäen. Aluevastaavat työskentelevät liikenne- ja viheralueet palvelualueella. Aluevastaava on vastuussa työparinsa kanssa alueen hoitotöiden laadun toteutumisesta tavoitekustannuksin. Työtehtäviin kuuluu valmiuspäivystys n. 8-10 viikkoa vuodessa. Tehtävät pitävät myös sisällään asiakaspalvelua, palautteiden käsittelyä, raportointia, työnsuunnittelua ja kehittämistä.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva tekninen tutkinto, esimerkiksi yhdyskuntatekniikan, logistiikan tai rakentamisen alalta. Kelpoisuudeltaan pätevien hakijoiden puuttuessa huomioimme myös opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat.

Tehtävässä menestyminen edellyttää hyvää paineensieto- ja päätöksentekokykyä, vuoro-vaikutustaitoja sekä hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa. Työssä edellytetään myös ajokorttia ja tietoteknistä osaamista. Eduksi luetaan työkokemus teiden tai katujen kunnossapidosta. Arvostamme vastuullista ja jämäkkää otetta työhön sekä halua oppia uutta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti.

Tehtävä alkaa 1.6.2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Katupäällikkö Tuula Smolander 014 266 5137 ja kunnossapitopäällikkö Timo Tillgren p. 014 266 8045, tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Kaupunkirakenne / Liikenne- ja viheralueet
Osoite: Jyväskylä

Lähes 142 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö, luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!

Tutustu työnantajaan