AAC-ohjaajan sijaisuus, kehitysvammahuolto - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

AAC-ohjaajan sijaisuus, kehitysvammahuolto - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Kehitysvammahuollon palvelut muuttavat marraskuussa 2019 uusiin toimitiloihin Peltolaan. Etsimme nyt ammattilaisia joukkoomme kehittämään uutta palvelukonseptia. Pohjois-Pohjanmaalla kehitysvammahuollon vaativien erityispalvelujen osaamiskeskus vastaa tutkimus- ja kuntoutuspalveluista kaikenikäisille henkilöille, joilla on vaikeita oppimishäiriöitä ja/tai kehitysvamma ja jotka tarvitsevat kasvun, kehityksen, toimintakyvyn tai työkyvyn arviointia yksilöllisen kuntoutumisen toteutumista varten.

Haemme kehitysvammahuoltoon AAC-ohjaajaa määräaikaiseen sijaisuuteen. Sijaisuus alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian ja kestää 29.2.2020 asti. AAC-ohjaaja työskentelee moniammatillisen tiimin jäsenenä toimien erityisesti puheterapeutin ohjauksessa. Hän toimii eri-ikäisten kehitysvammaisten ja perheiden tukena kommunikointi asioissa. AAC-ohjaaja jakaa tietoa, ideoi ja ohjaa puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttöä arkipäiväntilanteissa laitoskuntoutuksessa, avohuollon yksiköissä ja perheissä sekä valmistaa ja ohjaa yksiköitä ja perheitä tarvittavan materiaalin käyttöön. Tehtävien hoitaminen edellyttää voimassa olevaa ajokorttia.

Arvostamme kehitysvamma-alan työkokemusta, ratkaisukeskeistä sekä asiakkaan itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja yksilöllisyyttä tukevaa ja kehittävää työotetta.

AAC-ohjaajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- tai terveysalan ammattitutkinto sekä puhevammaisten tulkkipalvelun erikoisammattitutkinto. Sijaisuuteen valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä (laki lasten kanssa työskentelevien taustan selvittämisestä 504/2002).

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tiedustelut palveluesimies Eija Kauppi, p. 050 5200 751, eija.kauppi(at)ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Kehitysvammahuolto
Osoite: Kiilakiventie 5, 90250 Oulu

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kehitysvammahuollon tulosalue vastaa kehitysvammaisten henkilöiden vaativista erityispalveluista Pohjois-Pohjanmaalla. Palveluja tarjotaan polikliinisesti, laitoskuntoutusjaksoina ja asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Palveluista vastaa noin 100 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.
https://www.ppshp.fi/Toimipaikat/Kehitysvammahuolto/Pages/default.aspx

Tutustu työnantajaan