3 Närvårdare till äldreomsorgen, hemvården - Paraisten kaupunki

3 Närvårdare till äldreomsorgen, hemvården - Paraisten kaupunki

Pargas stad lediganslår att sökas följande anställningar i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården:

3 NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, hemvården/Pargas. 2-skiftesarbete. Anställningarna börjar så fort som möjligt och gäller tillsvidare.

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Ansökningar av vårdstuderanden som utexamineras under våren beaktas också.
Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Lisätietoja

http://www.pargas.fi/web/tjanster/lediga_jobb/sv_SE/lediga_jobb/

Närmare information ges av hemserviceledare Maarit Silvan, tfn 050 596 2615.
Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 230025. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 31.5.2019 kl. 12:00.

Pargas stad, Social- och hälsovård, Äldreomsorg
Osoite: Strandvägen 30, 21600 Parainen

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor).
Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000.
Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.

Tutustu työnantajaan