3 laitoshuoltajaa, Malmkullan vuodeosasto - Paraisten kaupunki

3 laitoshuoltajaa, Malmkullan vuodeosasto - Paraisten kaupunki

Paraisten kaupungin terveydenhuoltoyksikkö julistaa haettavaksi kolme (3) LAITOSHUOLTAJAN toimea toistaiseksi Malmkullan vuodeosastolla 1.4.2019 lähtien tai sopimuksen mukaan.

Tehtävän kelpoisuusehtona on laitoshuoltajan tutkinto tai pitkä työkokemus.
Tehtävä edellyttää huolellisuutta, aloitekykyä ja kiinnostusta vanhustyön parissa vuodeosastolla. Työtehtäviin kuuluu myös ruokailussa avustaminen.

Kielitaitovaatimuksena on riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen taito. Edellytämme valitulta henkilöltä tartuntatautilain § 48 mukaista rokotesuojaa. Työntekijän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsuhteen aloittamista. Palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Lisätietoja

http://www.pargas.fi/web/tjanster/lediga_jobb/fi_FI/lediga_jobb/

Tiedustelut, v.t. osastonhoitaja Sari Gustafsson 040 4885843
Hakemus tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisesti sivuston www.kuntarekry.fi -sivujen kautta työavain 216486 4.3.2019 klo 12:00 mennessä.
Hakemukset ja tarvittavat todistukset voi myös toimittaa osoitteeseen Paraisten terveyskeskus/Pia Nedermo, Vapparintie 15a, 21600 Parainen tai sähköpostitse osoitteeseen terveyskeskus@parainen.fi.

Paraisten kaupunki, Sosiaali- ja terveydenhuolto
Osoite: Vapparintie 15, Parainen

Paraisten kaupunki on ainutlaatuinen noin 15 500 asukkaan saaristokaupunki Saaristomeren länsiosassa. Kaupungin keskusta on silti lähellä suuria kaupunkeja, Turkuun on 23 km, Helsinkiin 173 km ja Tampereelle 180 km. Parainen on kaksikielinen paikkakunta, jonka enemmistökielenä on ruotsi. Kaupungin pinta-ala on 5 545 km2, josta 80 prosenttia on vettä. Paraisten kaupungissa on maassamme eniten saaristossa asuvia asukkaita. Kaupungissa on myös eniten vapaa-ajanasukkaita (mökkejä on noin 8 000).
Kaupungissa on viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuva henkilöstö, joka huolehtii palveluiden tuottamisesta ja päivittäishallinnosta. Paraisten kaupunki on merkittävä työnantaja; kaupungissa on työntekijöitä kaikkiaan noin 1 000.
Paraisten kaupungin avoimista työpaikoista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla, Kuntarekry.fi :ssä ja paikallisissa sanomalehdissä (Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser). Tietoa työpaikoista saa myös Työministeriön verkkosivuilta (www.mol.fi) ja työvoimatoimistosta.

Tutustu työnantajaan