3 anstaltvårdare , Malmkulla bäddavdelning - Paraisten kaupunki

3 anstaltvårdare , Malmkulla bäddavdelning - Paraisten kaupunki

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar tillsvidare tre (3) vakanser som ANSTALTSVÅRDARE TILL Malmkulla bäddavdelning från den 1.4 .2019 eller enligt överenskommelse.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är anstaltvårdarexamen eller lång arbetserfarenhet. Uppgiften förutsätter noggrannhet och initiativförmåga samt ett intresse för arbetet på bäddavdelningen med äldre. Till uppgiften hör även att hjälpa till vid olika måltider.

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal använda svenska och finska språken. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Lön enligt tjänstekollektivavtal.

Lisätietoja

http://www.pargas.fi/web/tjanster/lediga_jobb/sv_SE/lediga_jobb/

Förfrågningar, t.f. avdelningsskötare Sari Gustafsson 040 4885843
Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 216486 senast den 4.3.2019 kl. 12:00
Ansökan jämte nödiga intyg kan även inlämnas under adress Pargas hälsovårdscentral/Pia Nedermo, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, halsocentralen@pargas.fi.

Pargas stad, Social- och hälsovård
Osoite: Vapparvägen 15, Pargas

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor).
Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000.
Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.

Tutustu työnantajaan